Hormat Pengakap

  1. Apabila menemui pengakap lain, sama ada dalam atau luar negeri, iaitu menandakan persaudaraan dan penghormatan. 
  2. Apabila menemui pemimpin, penolong pemimpin pengakap dan ketua patrol. 
  3. Selapas dan apabila menaikkan bendera Malaysia, bendera negeri dan bendera pengakap. 
  4. Apabila Lagu kebangsaan dan lagu negeri dinyanyikan. 
  5. Dalam istiadat-istiadat menerima anugerah, sijil dan sebagainya.