Logo Pengakap Dunia

Pecahan tiga kelopak-melambangkan Persetiaan Pengakap yang tiga, iaitu taat kepada Tuhan, taat kepada Raja dan taat kepada Negara. 

Dua buah bintang pecah lima warna ungu pada kelopak kiri dan kelopak kanan-melambangkan Undang-undang Pengakap yang sepuluh itu. 

Ikatan putih-menunjukkan ikatan persaudaraan pengakap. 

Lingkaran tali berwarna putih-melambangkan persaudaraan Pengakap Sedunia. 

Warna ungu-warna Biro Pengakap Sedunia. 

Warna putih-kesucian dan kebersihan.